Verbouw/nieuwbouw

Al een aantal jaren buigt het museumbestuur zich over het op handen zijnde groot onderhoud en verbouwing en mogelijk een uitbreiding.

Het in 1988 officieel als museum geopende rijksmonument is inmiddels 28 jaar oud en binnenkort aan groot onderhoud toe. Het rieten dak moet voor een groot deel vervangen worden, diverse vloeren (klinkertjes op zand) zijn verzakt en op verschillende plaatsen is het houtwerk aangetast door houtrot. Kunnen we zo, heeft het bestuur zich afgevraagd als we deze zaken weer in de oorspronkelijke staat herstellen weer 30 jaar verder. De eerlijkheid gebiedt dat daarop met nee moet worden geantwoord, het gebouw is voor het overgrote deel niet te verwarmen. In de oprichtingsfase ging men er van uit dat er altijd vrijwilligers met bezoekers mee liepen om een rondleiding te verzorgen. Het aantal vrijwilligers is nog steeds redelijk op sterkte maar we mogen verwachten dat het aantal in de nabije toekomst afneemt. Bovendien zijn de huidige bezoekers niet altijd geinteresseerd in een rondleiding maar willen op eigen kracht en eigen snelheid het museum bezoeken. De collectie zal dus zo moeten worden opgesteld dat onze bezoekers (steeds meer buitenlanders) zonder dat er iemand als rondleider meegaat, het museum kunnen bezoeken. Hierbij kan gedacht worden aan video presentaties, audio guiding in diverse talen en ook moderne media moet een rol gaan spelen. Daarnaast is er dringend behoefte aan ruimte voor onze afdeling Historie, depot- en vergaderruimte, en er zou meer ruimte moeten zijn voor workshops voor zowel kinderen als volwassenen. Al deze zaken bij elkaar heeft het bestuur er toe doen besluiten een plan te maken voor een complete renovatie van het achterste deel van het gebouw, herinrichting van het monumentale deel (de stal, de keuken, de karnkamer en voorkamer). Extra ruimte is in het bestaande gebouw niet te vinden en uitbreiding op het buitenterrein is vanwege beschermd stad- en dorps gezicht geen optie. Uiteindelijk is gekozen voor een kelderruimte onder de tuin achter het gebouw. Een kelder die vanuit het bestaande gebouw is te bereiken. In deze kelder kan dan een auditorium en een ruimte voor wisselexposities worden gemaakt. Voor dit alles is geld nodig, veel geld. De totale kosten inclusief herinrichting worden geschat op 1,3 miljoen Euro. Voor groot onderhoud is reeds een bedrag van € 110.000,- ontvangen, dit geld moet in 2017 besteed zijn. Omdat het bestuur de werkzaamheden in de winterperiode uit wil voeren zal dat in de winter van 2016 - 2017 moeten gebeuren. Het museum zal dan ook van maandag 5 september 2016 tot en met vrijdag 14 april 2017 voor bezoek gesloten zijn. Het bestuur gaat er van uit dat ook de overige werkzaamheden in die periode kunnen worden uitgevoerd. Op dit moment worden instanties en fondsen benaderd voor het verwerven van gelden. 2016 Zal dus een spannend jaar worden voor Museumboerderij 't Olde Maat Uus, te beginnen januari, in deze maand wordt bekend of de door ons aangevraagde bijdrage van de Bankgiro loterij zijnde € 450.000, - gehonoreerd zal worden. Om fondsen en instellingen voor ons project te interesseren en ze te informeren heeft Museumboerderij 't Olde Maat Uus een Bidbook laten vervaardigen.

Ook zijn schenkingen van particulieren en bedrijven van harte welkom, onze culturele ANBI status maakt giften fiscaal zeer aantrekkelijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester Marc Bakker. penm.st@oldemaatuus.nl
Schenkingen kunnen indien gewenst vertrouwelijk worden behandeld.

Een digitale versie van dit Bidbook inclusief de bijlagen vindt u hieronder.

Downloads (PDF)
1) Bidbook
2) Bijlagen Bidbook

Voor meer actuele informatie over de verbouw/nieuwbouw kunt u zich abonneren op onze nieuws brief.
Klik >>>HIER<<< voor aanmelding op de nieuwsbrief.