Ontstaan

In 1980 vormde zich in Giethoorn een groepje mensen genaamd 't Gieters Comité. Dit groepje mensen onderzocht onder andere de mogelijkheid om de cultuurhistorie van Giethoorn voor het nageslacht te bewaren, men wilde komen tot de oprichting van een Museum boerderij.
Na een aantal vruchteloze pogingen op andere locaties vond het Gieters Comité de familie H.H. Maat bereid de leegstaande woonboerderij aan het Binnenpad 52 voor dit doel te verkopen.


De door de inmiddels opgerichte Stichting museum boerderij 't Olde Maat Uus aangekochte locatie was een totaal in verval geraakte boerderij met aangebouwd woonhuis. De boerderij diende geheel gerestaureerd te worden. Met veler hulp en een niet aflatende inspanning van de toen in Giethoorn wonende architect D.J. Reeskamp gelukte het voor de restauratie de benodigde monumentensubsidies binnen te krijgen en kon de daadwerkelijke restauratie een aanvang nemen. Na 8 maanden van intensieve werkzaamheden werd het gebouw in mei 1988 door de commissaris van de Koningin in Overijssel dhr. Niers voor het publiek opengesteld.

Het museum wil inzicht geven in het functioneren van de samenleving in Giethoorn in het begin van de vorige eeuw.