ANBI publicatie

Stichting 't Olde Maat Uus, RSIN 0085.90.473

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:
* de contactgegevens
* de doelstelling
* het beleidsplan
* de bestuurssamenstelling
* de namen van de bestuurders
* het beloningsbeleid
* het verslag van de uitgeoefende activiteiten
* de financiele verantwoording

Downloads (PDF)
1) Jaarverslag 2016 Stichting t Olde Maat Uus
2) Jaarrekening 2016 Stichting t Olde Maat Uus
3) KvK uittreksel 2016 Stichting t Olde Maat Uus
4) Stichtings statuten
5) 2013-2017 Beleidsplan
6) Begroting 2017-2018

Contactgegevens:
Museumboerderij 't Olde Maat Uus
Binnenpad 52, 8355 BT Giethoorn - Postbus 2223, 8355 ZJ Giethoorn
Telefoonnr. 0521-362244

Mail:info@oldemaatuus.nl

Web: www.oldemaatuus.nl